MITEN JAKSAN. EHDIN. ONNISTUN.

Tehdään työstä elämän arvoista.

”WORK SMARTER, NOT HARDER.”

Haluatko enemmän voimavaroja, vähemmän stressiä ja samalla lisää tuloksia? Vuorokauteen ei mahdu enempää tunteja, mutta jokaisen työn parissa vietetyn tunnin laatua voi parantaa.

Työhyvinvointi on ennen kaikkea työasia.

On aika tarkastella sitä työn järjestelyn näkökulmasta.

Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät ongelmat kulminoituvat usein toimimattomiin työskentelytapoihin, prosesseihin ja työvälineisiin. Silti pyrimme ratkaisemaan jaksamiseen liittyviä ongelmia lisäämällä jumppaa. Hyvinvointiin tehdyt satsaukset alkavat tuottaa vasta sitten, kun työssä kuormitusta aiheuttavat tekijät tunnistetaan  ja tarvittavat toimenpiteet tehdään kuormitustekijöiden vähentämiseksi.

Miten Jaksan, Ehdin, Onnistun™ – valmennus on suunnattu sinulle, joka haluat:

1) lisätä hyvinvointia ja palautumistasi työpäiviisi

2) sujuvoittaa työskentelyäsi

3) työskennellä fiksummin sen sijaan, että työskentelisit enemmän

LUE LISÄÄ VALMENNUKSEN SISÄLLÖSTÄ!

Valmennuksen sisältö:

PÄIVÄ 1:

Luontaiset taipumukset™- analyysi + työnohjaus

Luontaiset taipumukset ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointi- ja toimintamalleja, joita pidämme luonnollisena ja normaalina. Luontaiset taipumukset™- menetelmä auttaa tunnistamaan omat luontaiset vahvuudet ja kehityshaasteet ja tämän pohjalta tunnistamaan tehtäviä, jotka kuormittavat tai puolestaan tuovat energiaa päiviimme. Luontaisilla vahvuusalueilla toimiminen edistää työn aikaista palautumista.

Valmennuksella saat henkilökohtaisen raportin ajattelutyylistäsi.

PÄIVÄ 2:

Firstbeat®- hyvinvointianalyysi

Firsbeat- mittauksen ja hyvinvointianalyysin avulla saamme konkreettista tietoa hyvinvointimme tilasta, stressin ja palautumisen suhteesta sekä unen laadusta. Tutustumme kuormituksen ja stressin fysiologiseen taustaan ja sitä kautta kuormituksen ilmenemiseen arjessa ja työssä. Tunnistamme osa-alueet ja tilanteet, joihin oman hyvinvoinnin edistämiseksi tulisi kiinnittää huomiota.

Osallistuessasi saat oman henkilökohtaisen hyvinvointianalyysi-raportin.

PÄIVÄ 3:

Konseptisi myynnillinen sanoittaminen

Liikeideasi on ainutlaatuinen, niin kuin sinäkin ja hyvä niin. On olemassa syy, miksi teet mitä teet, ja tämän syyn sanoittaminen ymmärrettävään sekä kiinnostavaan muotoon on tärkein askel kohti todellisia onnistumisia. Valmennuksessa löydämme harjoitusten sekä keskustelun myötä palveluidesi aidon lisäarvon sekä oikeat sanat lisäarvon viestittämiseksi asiakkaille.

PÄIVÄ 4:

Itsesi näköinen ja LUONTEVA myyntiprosessi

Myyntivinkkejä on kaikki nurkat väärällään ja suurin osa niistä saattaa tuntua jotenkin väärältä. Jostain syystä jo sanat myynti ja prosessi nostavat niskakarvamme pystyyn. Teemme yhdessä myymisestä itselle helpompaa ja luontevampaa tutustumalla siihen, mitä myyminen oikeasti on. Jokainen tekee myyntiä omalla tavallaan ja tuloksia syntyy kun oma myyntiprosessi nojaa henkilökohtaisiin vahvuuksiin ja prosessin toteuttaminen on luontevaa. Valmennuksessa rakennat itsellesi myyntiprosessin, jota haluat noudattaa.

Valmennuksessa opit:

Tunnistamaan luontaisen ajattelutyylisi

Opit hyödyntämään luontaiset vahvuutesi työssäsi ja organisoimaan työtäsi sujuvammaksi ja vähemmän kuormittavaksi.

Sanallistamaan konseptisi myynnillisesti

Opit sanallistamaan sekä selkeyttämään viestisi markkinoinnin tueksi sekä rakentamaan vahvuuksillesi perustuvan, luontevan myyntimallin.

Huolehtimaan riittävästä palautumisesta

Opit ymmärtämään stressin ja palautumisen tasapainon merkityksen sekä saat konkreettista tietoa ja dataa jaksamisen kehittämisen perustaksi.

Hinta yhteensä / henkilö: 750€ + alv.24%

Hinta sisältää raportit analyyseistä ja valmennusharjoitusten materiaalit sekä välipalatarjoilun. Laskutus joko 1 tai 3 erässä.

KYLLÄ; OSALLISTUN VALMENNUKSEEN!

Valmentajat

Taru Puukko

Valmentaja ⎮ Perustaja ⎮ Uralifti Oy

Taru Puukko, Uralifti Oy perustaja, CEO

”Kun kehitetään ihmisiä, tulisi huomioida prosessit. Kun kehitetään prosesseja, tulisi muistaa ihmiset.”

Tarun monipuolinen työura sekä kokemukset valmenjana työelämäkentän eri sidosryhmien parissa on kehittänyt hänelle ilmiömäisen kyvyn ymmärtää syy-seuraus suhteita sekä löytää uusia, oivaltavia ratkaisuja henkilöstön kehittämisen ja työurajohtamisen osa-alueilla. Hän tunnistaa ja ymmärtää haasteet yksilöllisten erojen huomioinnissa johtamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta ja auttaa rakentamaan työpaikkoja, jotka tukevat ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kyettävä hakemaan uudenlaisia ratkaisuja, sillä vanhat toimintamallit eivät monestikaan johda haluttuihin tuloksiin. Tarun ennakkoluuloton ja utelias ote valmennustyöhön sekä ilmiöiden tutkimiseen takaa sen, että kuulija saa uusia oivalluksia omaan tekemiseensä.

Taru on erikoistunut tutkimaan työn kuormitukseen ja palautumistekijöihin liittyviä osa-alueita ja hyödyntää työssään myös Firstbeat® – hyvinvointianalyysia sekä ajattelutyyliteoriaan pohjautuvaa Luontaiset taipumukset ™ – menetelmää.

Jaakko Murtomäki

Valmentaja ⎮Perustaja ⎮Breakinghill Oy

Jaakko Murtomäki, valmennuskumppani

Mr. Breakinghill, Missiomies

Jaakon ainutlaatuinen kyky kiteyttää ja luoda isosta kuvasta helposti ymmärrettäviä ja monistettavia prosesseja on yksi hänen supervoimistaan. Kun luodaan uusia tai kehitetään olemassa olevia perehdytys-, myynti/markkinointi- ja johtamisprosesseja, on Jaakko yli 14 vuoden kokemuksellaan oikea tekijä paikallaan.

Valmentajana Jaakko on ammattitaitoinen rakentaja, intohimoinen kehittäjä sekä sydämellinen yksilöiden kasvun mahdollistaja. Hänen analyyttinen ja tavoitteellinen otteensa yhdistettynä kykyyn kiteyttää monimutkaisiakin kokonaisuuksia selkeiksi ja yksinkertaisiksi prosesseiksi, tekevät hänestä loistavan kumppanin ja sparraajan oman kehityksen tueksi. Jaakon puoleen käännytään kun on jokin ongelma ratkaistavana, kaipaa uusia ideoita tai tarvitsee keinoja viedä omat huippuideansa käytäntöön.

Jaakon kanssa pääsee pintaa syvemmälle ja löytää keinot tehdä myymisestä itselleen luontevaa.Yrittäjänä hän on auttanut jo useita mikroyrittäjiä löytämään todellisen missionsa ja myynnillistämään toimintaansa.

Kaikki lähtee liikkeelle omasta missiosta, joka luo pohjan motivaatiolle, tavoitteille, jaksamiselle ja osaamiselle. Jaakon missio on mahdollistaa ratkaisevia läpimurtoja. Menestystä edeltää usein merkittävä oivallus. Oletko jo löytänyt omasi?

Ilmaise kiinnostuksesi valmennukseen lähettämällä yhteystietosi lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä ja käymme valmennuksen toteutukseen liittyvät lisätiedot läpi puhelimitse.