Työnhaussa, ja elämässä muutenkin, tulee välillä tilanteita, jolloin tekeminen takkuaa ja tuntuu, että ei saa itsestään mitään irti. Puhun usein siitä, että työnhakutaitoja tulisi kehittää ennakoiden – siis silloinkin, kun on työssä tai opiskelemassa tai vaikka vanhempainvapaalla. Työnhaku nimittäin käsittää paljon muutakin, kuin hakukirjeen tai cv:n laatimista ja useimmiten suurimmat haasteet työnhaussa liittyvät täysin muihin asioihin kuin hakumateriaalien viilaamiseen.

Työsuhteen päättyessä monelle tulee jopa hieman yllätyksenä, että työnhaku käy työstä.

Tilannetta hankaloittaa se, että työnhakuun ei ole valmista rutiinia. Työelämässä ja työsuhteessa ollessa odotukset ja tavoitteet työlle ovat melko selkeät, tulevat usein annettuna esimiehen/ työnantajan puolelta ja ovat työtehtävään ja toimenkuvaan sidoksissa. Työsuhteen päättyminen muuttaa asetelmaa siten, että vastuu omien tavoitteiden asettamisesta ja niiden tavoitteiden saavuttamisesta siirtyy itselle ja tilanne vaatii täysin erilaisen haltuunoton oman itsensä johtamisen näkökulmasta! Monikaan ihminen ei välttämättä ole omassa työssään tottunut johtamaan itseään niin itsenäisesti ja siksi tilanne voi olla uusi ja haastava.

Työnhaussa on kysymys pitkälti oman työn johtamisesta,  olet vastuussa omista tekemistäsi loppuviimein vain itsellesi.

Halusin nostaa oman työn ja itsensä johtamisen teeman esille juuri nyt, koska tämä aihe on ollut paljon läsnä omassa arjessani niin valmentajana kuin yrittäjänä. Omassa työssäni mietin päivittäin, miten ja mihin suuntaan itseäni ja tekemistäni johdan. Tämä on tärkeää, sillä mitä ikinä haluaakaan saavuttaa, on tekeminen ja liikkeessä pysyminen äärimmäisen tärkeä, ellei jopa tärkein asia!

Vuosien saatossa ihmisiä kohdatessani olen huomannut, että monelle juuri se liikkeellä pysyminen aiheuttaa eniten haasteita työnhakuprojektissakin. Oman työn johtamisella on tässä merkittävä rooli ja liikkeessä pysyminen on tärkeää, sillä mitä pidempään odottelee toimeen tarttumista, sitä enemmän vauhtiin pääseminen vaatii potkua!

Käytän työssäni ja arjessani muutamaa yksinkertaista menetelmää, joiden avulla saan itseni pidettyä liikkeellä. Kirjoitan siis osin omista henkilökohtaisista kokemuksistani käsin, mutta ajattelin jakaa nämä vinkit kanssasi, koska palautteen perusteella näistä on ollut hyötyä myös muille.

 

MIKÄ SAA SINUT LIIKKEELLE?

Jos ei tiedä, mihin on menossa, on hankala liikkua yhtään mihinkään.

Työsuhteen päättyessä tilanne on haastava, kun yhtäkkiä pitäisi keksiä tekemiselle suunta ja jos tätä ei ole pysähtynyt aiemmin miettimään, voi ajatus olla todella solmussa sen suhteen, mitä oikeasti haluaa. Kukaan meistä ei ole nykypäivänä turvassa yt-neuvotteluilta ja työelämässä mitä tahansa saattaa tapahtua. Työelämää leimaa epävarmuus ja sen sietäminen on helpompaa silloin, kun tietää itse, mihin on menossa. Siksi omia tavoitteita kannattaa pysähtyä miettimään säännöllisesti. Tässä vaiheessa lienee hyvä tarkentaa myös termiä tavoite; minulle se tarkoittaa asioita, joita elämääni haluan – tämä kenties auttaa sinuakin sanottamaan tavoitteitasi paremmin.

Mielestäni tavoitteen tulisi olla niin innostava, että se toimii liikkeelle panevana voimana.  Jos tavoitteita ei ole aiemmin miettinyt, voi innostavan tavoitteen miettiminen tuntua aluksi hankalalle. Anna tälle prosessille aikaa ja pysähdy miettimään tavoitteita säännöllisesti. Tavoitteiden pohtiminen helpottuu kyllä sitä mukaa, kun sitä harjoittelee. Työnhaussa kuitenkin on tärkeää ottaa jokin päämäärä, jotta tekemisessä pääsee liikenteeseen. Tavoitteen pohjalta on helpompi laatia suunnitelma ja miettiä konkreettiset asiat, jotka on tehtävä tavoitteeseen pääsemiseksi. Määrittelyn apuna voi käyttää esimerkiksi kysymyksiä milloin työllistyn / millainen työsuhde / millaiset tehtävät ensisijaisesti / mitkä muut vaihtoehdot käyvät. Vaikka ei välittömästi keksisi itselleen seuraavaa unelmaduunia, paras tapa elää sitä oivallusta kohden on tehdä edes jotain. Ole avoin erilaisille tehtäville!

Kun saat asetettua itsellesi tavoitteita, pysähdy säännöllisesti tarkastelemaan niitä: tuntuvatko ne edelleen hyvälle ja haluatko edelleen saavuttaa ne? Lisäksi muistuta itseäsi päivittäin omista tavoitteista – muistuta, miksi ne ovat sinulle tärkeitä ja mitä niiden saavuttaminen merkitsee sinulle (esimerkiksi tavoitteena työllistyminen; miksi se on sulle tärkeä asia ja mitä sen tavoitteen saavuttaminen sinulle merkitsee)! Suosittelen, että kirjoitat tavoitteitasi ja myös vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin itsellesi muistikirjaan, jotta niihin on helpompi palata ja ne ovat konkreettisemmassa muodossa!

 

VARMISTA PÄIVITTÄISET ASKELEESI

Kuten jo aiemmin totesin, tavoitteeseen pääseminen edellyttää aina tekemistä. Joskus kuitenkin tulee vastaan hetkiä, jolloin EI VAAN HUVITA. Se on mielestäni täysin normaalia ja inhimillistä sekin. Näissä tilanteissa varmin keino huolehtia liikkeellä pysymisestä on se, että on opetellut ja ottanut osaksi arkea tekemistä tukevia tapoja! Toisin sanoen on rakentanut rutiinin, tavallaan “ohjekirjan” omaan päivään, mihin voi sitten tilanteen niin vaatiessa turvautua ja luottaa siihen, että hyväksi havaittu malli toimii. Sen lisäksi, että tällainen tapa varmistaa liikkeellä pysymisen, se tuo sinulle myös onnistumisen kokemuksen, jolloin todennäköisesti on helpompaa jatkaa tavoitteen eteen työskentelyä!

Mitä sitten käytännössä teen?

Kirjaan joko edeltävänä iltana tai heti aamulla herättyäni muistikirjaan 3 asiaa, jotka edistävät tavoitteeseen pääsyä ja jotka aion sen päivän aikana tehdä. Illalla palaan näihin asioihin ja käyn läpi, miten asiat menivät maaliin. Kirjaan ylös päivän aikana tekemäni asiat, jotta voin “auditoida” omaa tekemistäni. Iltaisin on siis kiitoksen tai korjauksen paikka; joskus on päiviä, etteivät kaikki kolme suunniteltua asiaa mene syystä tai toisesta maaliin, mutta silloinkin helpottaa se tieto, jos yksikin tavoitteen suuntainen asia on saatettu loppuun. Olen oppinut, että päivittäin tehtävät asiat voivat olla tosi pieniäkin juttuja – pienikin askel on askel eteenpäin. Onnistumiset lisäävät innostumista ja ruokkivat onnistumisia, jolloin positiivisella vireellä on helpompi myös nostaa päivittäisen tekemisen tasoa! Tämän lisäksi kirjoitan ylös ja kuvailen, millaiseen tekemisen tasoon voin olla päivän päätteeksi itse tyytyväinen. Mitä asioita se vaatii, että voin antaa itselleni illalla rehdin kiitoksen ja kokea onnistuneeni päivässäni.

Kun kirjaa näitä ylös, tulee samalla kirjoittaneeksi “onnistumisten päiväkirjaa”. Tähän voi palata myös silloin, jos tuntuu siltä, että asiat eivät etene. Ja mikä parasta, opit johtamaan omaa työskentelyäsi, kun saat itse itseltäsi päivittäin rehellisen palautteen, kuinka matkasi tavoitteeseen on edennyt!

Klisee, mutta tosi on se, että mikään vinkki tai idea ei toimi, jos sitä ei ala toteuttamaan omassa arjessa ja käytännössä. Se, että saa luotua itselleen rutiinin, vaatii hieman totuttelua ja opettelua — sekin on sitä oman tekemisen johtamista. Rutiineista voi kuitenkin tehdä itselleen suhteellisen vaivattomia ja helppoja, jolloin niiden toteuttaminen arjessa automatisoituu ajan kanssa. Se on vähän niinkuin hampaiden pesu: alkuun se vaatii sitä, että muistuttaa itseään uudesta tavasta ja kiinnittää siihen huomiota, mutta ajan saatossa se on itsestään selvyys arjessa! Kun teet mainitsemistani asioista itsellesi ympärivuotisen ja jokapäiväisen rutiinin, voin taata, että arkesi on erilainen ja saat lisää positiivista virtaa ja energiaa päiviisi ja todennäköisesti saat enemmän haluamiasi asioita elämääsi! 😊

Olitpa sitten tällä hetkellä aktiivisesti työnhaussa tai haluat muuten oppia johtamaan omaa tekemistäsi, niin ota nämä konkreettiset vinkit käyttöösi – ainakin kuukauden kokeiluun!

Koska mitä voit menettää?

 

-Taru